CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 
 • THÔNG TƯ 04/2016/TT-BGDĐT   

  THÔNG TƯ 04/2016/TT-BGDĐT

  Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục đại học

  22/09/2020 14:36

 • THÔNG TƯ 38/2013/TT-BGDĐT   

  THÔNG TƯ 38/2013/TT-BGDĐT

  Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường Đại học, Caoo đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

  22/09/2020 14:33

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình