Bản tin Khoa

Tổ chức CLB chuyên môn: HÌnh tượng người Mẹ Việt Nam trong thơ ca và đời sống

4/16/2013 8:12:19 AM
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ CHUYÊN MÔN Chủ đề: Hình tượng người mẹ Việt Nam trong thơ ca I. Mục đích - Thông qua CLB chuyên môn để tôn vinh người mẹ Việt Nam. - Giáo dục cho sinh viên truyền thống yêu nước, lòng tự hào về Mẹ - Tổ quốc
Các Tin đã đăng

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ HỌC KỲ I 2011-2012 4/16/2013 8:11:56 AM

  Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông 4/16/2013 8:10:22 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình