Bản tin Khoa

THÔNG TƯ 38/2013/TT-BGDĐT

9/22/2020 2:33:38 PM
Ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng CTĐT của các trường Đại học, Caoo đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp

Nhấn vào link bên dưới để tải file

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình