Bản tin Khoa

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI

1/20/2021 9:22:31 AM
NĂM 2021

Nhấn vào link bên dưới để tải file

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình