Bản tin Khoa

THỜI KHOA BIỂU LT, VB2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020 - 2021

9/23/2020 9:40:46 AM
Dành cho các lớp LTCQ, VLVH, VB2 K61, 62

Nhấn vào link bên dưới để tải file

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình