Giới thiệu

SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN KHOA SƯ PHẠM

10/5/2017 10:55:13 AM
Khoa Sư phạm ), Trường Đại học Quảng Bình có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học và Mầm non; Thực hiện nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình cũng như trên cả nước; Khoa luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu xã hội.

Khoa Sư phạm

1. SỨ MẠNG

Khoa Sư phạm, Trường Đại học Quảng Bình có nhiệm vụ đào tạo giáo viên Tiểu học và Mầm non; Thực hiện nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng dạy và học, phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Bình cũng như trên cả nước; Khoa luôn coi trọng chất lượng, hiệu quả và đáp ứng nhu cầu xã hội.

2. TẦM NHÌN

Khoa Sư phạm phấn đấu trở thành một địa chỉ đào tạo giáo viên Tiểu học và Mầm non có uy tín, nghiên cứu khoa học ứng dụng trên lĩnh vực Giáo dục. Tăng cường hợp tác với các Khoa, Viện trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng liên kết với các trung tâm, dự án ở khu vực, tiến tới hội nhập và phát triển.

3. GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Khoa lấy chất lượng, hiệu quả đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội làm nền tảng và tiêu chí để phấn đấu.

- Thước đo sự thành công của Khoa Sư phạm là chất lượng giáo sinh sau khi tốt nghiệp.

Các Tin đã đăng

  CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA SƯ PHẠM TIỂU HỌC - MẦM NON 6/3/2016 4:21:08 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình