Chuẩn đầu ra

Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học

6/3/2016 3:21:28 PM
Trình độ đào tạo: Đại học

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH                CNG HOÀ XÃ HI CHNGHĨA VIT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                       Đc lp - Tdo - Hnh phúc

                                     

Quảng Bình, ngày     tháng   năm 2016

 

  CHUẨN ĐẦU RA 
TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

 

1. Tên ngành đào tạo: GIÁO DỤC TIỂU HỌC

2. Trình độ đào tạo: Đại học

  3. Yêu cầu về kiến thức

          3.1. Có hiểu biết về kiến thức giáo dục đại cương, bao gồm các nguyên lí cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng và kiến thức văn hóa tổng quát.

          3.2. Có  kiến thức khoa học cơ bản bao gồm Toán, Tiếng Việt, Văn học, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Mĩ thuật, Âm nhạc, Kỹ thuật, Sinh lí trẻ đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp;

          3.3. Có kiến thức nghiệp vụ sư phạm, bao gồm Tâm lí học, Giáo dục học, Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn để dạy tốt các môn học và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục học sinh tiểu học;

         3.4.Có hiểu biết về tình hình kinh tế văn hoá xã hội, đời sống, phong tục tập quán của địa phương để có thể hoà nhập và góp phần phát triển cộng đồng.

         3.5. Có kiến thức tin học tương đương trình độ B; trình độ ngoại ngữ Bậc 3 Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

         3.6. Có kiến thức cơ bản về quản lí hành chính nhà nước và quản lí giáo dục.

         4. Yêu cầu về kỹ năng

         4.1. Lập kế hoạch dạy học; thiết kế bài giảng các môn học và các hoạt động giáo dục theo hướng tích cực hóa hoạt động của học sinh tiểu học;

        4.2. Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học và các hoạt động giáo dục phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, kĩ năng đánh giá học sinh và hướng dẫn học sinh tự học;

        4.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh;

        4.4. Kỹ năng sử dụng tiếng Việt (nói, viết,  nghe, đọc) đúng chuẩn;

        4.5. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử đảm bảo đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và chuẩn mực xã hội;

          4.6. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng  dạy; Sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học, có kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học;

          4.7. Có kĩ năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục tiểu học;

          4.8. Có kĩ năng làm việc nhóm; khả năng tự học, tự nghiên cứu; khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập.

          5. Yêu cầu về thái độ

          5.1. Có ý thức trách nhiệm công dân, thái độ và đạo đức nghề nghiệp nhà giáo;

          5.2. Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh; có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp;

          5.3. Có tác phong làm việc khoa học, luôn có ý thức tiếp cận với phương pháp giáo dục hiện đại.

         6. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

         Giáo viên các trường tiểu học, giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên tiểu học; chuyên viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học tại các sở, phòng giáo dục và đào tạo; làm việc tại các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục tiểu học và một số lĩnh vực khác.

         7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

         7.1. Các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục tiểu học

         7.2. Các chương trình đào tạo sau đại học ở chuyên ngành tương ứng.

    8. Các nguồn tham khảo

         8.1 Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo.

        8.2 Chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Tiểu học, trình độ Đại học của các trường uy tín như Đại học Vinh, Đại học SP Huế, Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh

                                                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                          PGS.TS Hoàng Dương Hùng


 

 

 

 

 

 

 

 

Các Tin đã đăng

  Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm Non 6/3/2016 3:19:15 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình