Chuẩn đầu ra

Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm Non

6/3/2016 3:19:15 PM
Trình độ đào tạo: Đại học

CHUẨNĐẦU RA

Ngành đào tạo: Giáodục Mầm Non

(Preschool Education)

Trình độ đàotạo: Đại học

 

 


I.MỤC TIÊU CHUNG

Đàotạo những cử nhân ngành Sư phạm giáo dục Mầm non có phẩm chất chính trị vữngvàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt; có nền tảng kiến thức kiến thức (đạicương, cơ bản và chuyên ngành) đủ rộng và sâu; có kỹ năng thực hành cơ bản,giao tiếp mô phạm mẫu mực đáp ứng yêu cầu phát triển, đổi mới để vận dụng phụcvụ ngành Giáo dục nước nhà.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1. Yêu cầu về kiến thức, trình độ chuyênmôn:

 - Sau khi học xong chương trình đào tạo, ngườihọc nắm vững và vận dụng được vào thực tiễn công tác những kiến thức giáo dụcđại cương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như: các nguyên lí cơ bảncủa Chủ nghĩa Mác - Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tưtưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng, Quản lí hành chínhNhà nước và Quản lí giáo dục;

-Có kiến thức khoa học cơ bản; Nắm vững hệ thống tri thức về các đặc điểm và quyluật phát triển tâm – sinh lý và giáo dục trẻ Mầm non;

-Hiểu nội dung chương trình giáo dục Mầm non trong hệ thống giáo dục, nắm đượcmục tiêu và nhiệm vụ cũng như phương pháp giáo dục và đánh giá sự pháttriển của trẻ;

-Nắm được kiến thức cơ bản về chăm sóc và giáo dục trẻ Mầm non như: kiến thứcvề dinh dưỡng, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòngbệnh, đảm bảo an toàn và xử lí ban đầu các bệnh, tai nạn cho trẻ Mầm non;

-Nắm vững kiến thức nghiệp vụ SP để vận dụng trong chăm sóc và giáo dục trẻ;

2. Yêu cầu về kỹ năng:

-Có kỹ năng phân tích được mục tiêu, nội dung chương trình chăm sóc - giáo dụctrẻ Mầm non;

-Thực hiện thành thạo các bước xây dựng kế hoạch giảng dạy, chăm sóc và giáodục trẻ đối với từng nhóm lớp Mầm non, tổ chức quản lí nhóm, lớp một cách khoahọc có hiệu quả;

-Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chế độ sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, an toàncho trẻ;

-Tổ chức, thực hiện tốt chế độ dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng khác nhau vàđánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ; Tổ chức thành thạo các hoạt động giáo dụcphát triển toàn diện cho trẻ;

-Giao tiếp, ứng xử đảm bảo tính Sư phạm mẫu mực, khéo léo, khôn ngoan trong đàmphán, chuẩn mực trong phát ngôn, thể hiện nền nếp văn hóa, đạo đức trong mọitình huống và với các đối tượng khác nhau; Có kĩ năng sử dụng ngôn ngữ TiếngViệt đúng chuẩn, thể hiện thuần thục các kỹ năng: đọc, viết, nói, nghe, kể.

-Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục Mầm non.

-Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệpvà có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Sống hòa đồng với tậpthể, chia sẻ thông tin, biết cách dựa vào sức mạnh tập thể để giải quyết vấnđề; Có năng lực tiếp thu, phân tích và tổng hợp ý kiến; Biết cách gợi ý đểtranh thủ ý kiến của đồng nghiệp;

-  Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin;

-Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục;

-Biết tối thiểu 01 ngoại ngữ (tiếng Anh) tương đương TOEIC (nội bộ):400điểm;

-Sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học, có kĩ năng ứng dụng công nghệ thôngtin trong giảng dạy và công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non.

3. Thái độ:

-Có ý thức và trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc;

-Có lý tưởng, hoài bão tốt đẹp, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện để phụcvụ Tổ quốc; Biết đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích của cá nhân;

-Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật, tự trọng nghềnghiệp cao và tác phong nhanh nhẹn, tháo vát, xử lý tốt các tình huống sư phạm.Yêu nghề, tận tụy vì nghề và thế hệ trẻ; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thànhtốt nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ;

- Có ý thức bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống ngày càng tốt đẹphơn;

-Có ý thức và mong muốn học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Có tác phong khoa học, luôn tiếp cậnvới phương pháp giáo dục hiện đại.

4. Vị trí và khả năng làm việc saukhi tốt nghiệp

- Tự tin,lạc quan và có ý thức trách nhiệm trước các vị trí công tác đượcgiao; Có thể lập kế hoạch các hoạt động nghề nghiệp trong các hoàncảnh khác nhau; Dễ thích nghi với môi trường công tác và hòa nhập cùngcộng đồng để tổ chức cuộc sống trong mọi hoàn cảnh; Linh hoạt, sángtạo, thích ứng nhanh và có thể hoạt động ở những lĩnh vực chuyên mônkhác; Tự học tập, phấn đấu suốt đời;

- Có năng lựctổ chức, biết đề xuất xử lý tình huống có vấn đề; Biết tập hợp sức mạnh tậpthể và nhận ra thế mạnh của từng người để phát huy năng lực trong quátrình xử lý công việc trước mắt cũng như lâu dài cho đơn vị công tác.

5. Khả năng học tập và nâng caotrình độ sau khi tốt nghiệp

-Các chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục Mầm non.

-Các chương trình đào tạo sau đại học về các chuyên ngành Mầm non.

III. CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Saukhi tốt nghiệp, các cử nhân ngành Giáo dục Mầm non có khả năng:

1.Áp dụng kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành để chăm sóc và giáo dụctrẻ ở các trường Mầm non.

2.Áp dụng kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành để giảng dạy tại các cơ sởđào tạo giáo viên Mầm non.

3.Ứng dụng các kiến thức đã học để tham gia quản lí giáo dục, phụ trách chuyênmôn ở các cơ sở giáo dục Mầm non trong Phòng giáo dục, Sở giáo dục,  tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáodục Mầm non và một số lĩnh vực khác;

4.Tiếp cận kiến thức về công nghệ thông tin và kỹ năng sử dụng các thiết bị hiệnđại trong giảng dạy và nghiên cứu Giáo dục Mầm non;

5.Phân tích tình hình thực tế, đề xuất giải và giải quyết những vấn đề nảy sinhtrong thực tế giáo dục Mầm non;

6.  Hiểu biết về mối quan hệ giữa Giáo dục Mầmnon với kinh tế, xã hội, môi trường;

7.Có khả năng giao tiếp ngoại ngữ (tiếng Anh) khi cần thiết và làm việc theonhóm;

8.Tham gia nghiên cứu khoa học Giáo dục trên cơ sở kiến thức cơ bản và chuyênngành;

9.Học tập liên tục trên cơ sở kiến thức cơ bản đã có để tiếp thu tiến bộ khoa họckỹ thuật áp dụng trong ngành Giáo dục Mầm non. Sau khi được đào tạo ở bậc họcThạc sỹ, Tiến sỹ có thể tham gia giảng dạy và đào tạo lại chuyên ngành của bậchọc này.

IV. CƠ HỘI LÀM VIỆC

Sau khi tốt nghiệp các Cử nhân của ngànhgiáo dục Mầm non có thể.

1.Làm giảng viên để giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên Mầm non và giáoviên chăm sóc giáo dục trẻ ở trường Mầm non.

2.Cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục Mầm non.

3.Chuyên viên phụ trách ngành Mầm non ở các Phòng, Sở giáo dục cũng như các tổchức với đối tượng hoạt động là giáo dục Mầm non (tổ chức nghiên cứu và tư vấnphát triển giáo dục Mầm non và một số lĩnh vực khác).

4.Cán bộ nghiên cứu khoa học về giáo dục Mầm non ở các trung tâm nghiên cứu.

5.Cơ hội học thêm bằng hai một số chuyên ngành gần.

 

 

V. QUAN HỆ GIỮA CÁC MỤC TIÊU ĐÀOTẠO VỚI CHUẨN ĐẦU RA

Mục tiêu đào tạo

Chuẩn đầu ra của chương trình

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Kiến thức

Nắm được kiến thức giáo dục đại cương theo quy định

  x

 

x

 

 

x

 

x

x

Nắm vững kiến thức cơ sở ngành

  x

x

x

x

x

x

 

x

x

Nắm vững kiến thức chuyên ngành

  x

x

x

x

x

x

 

x

x

Kỹ năng

 

Cứng

 

Có kỹ năng nghề nghiệp cơ bản

  x

x

x

x

x

x

 

x

x

Biết cách xây dựng kế hoạch

  x

x

x

x

 

 

 

x

x

Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt đúng chuẩn

  x

x

x

x

x

x

 

x

x

Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục Mầm non

x

x

x

 

 

 

x

x

x

Sử dụng các phương tiện dạy học

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Giao tiếp đảm bảo tính Sư phạm mẫu mực

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mềm

Làm việc theo nhóm

x

x

x

 

 

 

x

x

x

Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Có kỹ năng phân tích và xử lý thông tin

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Ngoại ngữ

 

 

 

x

 

 

x

x

x

Thái độ

Ý thức trách nhiệm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ý thức kỷ luật và tác phong làm việc

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Tình yêu nghề

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

VI. QUAN HỆ GIỮA CÁC NỘI DUNG CÁCHỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA

 

             Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Những NLCB của CN Mác - Lê nin

x

x

x

x

x

x

 

x

x

Tư tưởng Hồ Chí Minh

x

x

x

 

x

 

 

x

x

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

x

x

x

 

 

x

 

x

x

Tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

x

x

Tin học

x

x

x

x

 

 

 

x

x

Giáo dục thể chất

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Giáo dục quốc phòng

x

x

x

 

 

 

 

x

x

QL HC NN và QL ngành GD& ĐT

x

x

x

 

 

x

 

x

x

Phương pháp NCKH

x

x

x

 

 

 

x

x

x

Cơ sở văn hoá Việt Nam     

x

x

x

 

x

 

 

x

x

Giáo dục dân số và môi trường

x

x

x

 

x

 

 

x

x

 

             Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Lịch sử Việt Nam

x

x

x

 

x

 

 

x

x

Địa lý Việt Nam

x

x

x

 

x

 

 

x

x

Sinh học đại cương

x

x

 

 

x

 

 

x

x

Âm nhạc

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Nghệ thuật tạo hình

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Tâm lý học đại cương

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Giáo dục học đại cương

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Văn học

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Tâm lý học trẻ em 1

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Tâm lý học trẻ em 2

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Giáo dục học mầm non 1

x

x

x

 

 

x

 

x

x

Giáo dục học mầm non 2

x

x

x

 

 

x

 

x

x

Sinh lý trẻ em

x

x

x

 

 

x

 

x

x

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em

x

x

x

 

 

x

 

x

x

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

x

x

x

 

 

x

 

x

x

Văn học trẻ em

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Thể dục nghệ thuật

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Làm đồ chơi

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Toán cơ sở

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Bệnh học trẻ em

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Tiếng việt

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Lý luận PP hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Lý luận và PP tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ em

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Lý luận và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Lý luận và PP phát triển NN cho trẻ em

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Lý luận và PP hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ em

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Giáo dục hòa nhập

x

x

x

 

 

 

 

x

x

CNTT và ứng dụng CNTT trong dạy học GDMN

x

x

x

x

 

 

x

x

x

Lý luận và PP dạy múa

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

             Các học phần

Chuẩn đầu ra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Phương pháp nghiên cứu trẻ em

x

x

x

 

 

x

 

x

x

Phương pháp làm quen văn học

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Chuyển thể TPVH sang kịch bản và tổ chức cho trẻ đóng kịch

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 Rèn luyện nghiệp vụ SP thường xuyên

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Thực tập sư phạm 1

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Thực tập sư phạm 2

x

x

x

 

 

 

 

x

x

Khoá luận (hoặc học phần thay thế)

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

VII. QUAN HỆ GIỮA NỘI DUNG CÁC HỌCPHẦN VỚI CƠ HỘI VIỆC LÀM

Các học phần

  Cơ hội việc làm

1

2

3

4

5

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin

x

x

x

x

x

Tư tưởng Hồ Chí Minh

x

x

x

x

x

Đường lối Cách mạng của Đảng cộng Sản Việt Nam

x

x

x

x

x

Tiếng Anh

x

x

x

x

x

Tin học

x

x

x

x

x

Giáo dục thể chất

x

x

x

x

x

Giáo dục quốc phòng

x

x

x

x

x

Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD và ĐT

x

x

x

x

x

Phương pháp nghiên cứu khoa học

x

x

x

x

x

Cơ sở văn hoá Việt Nam     

x

x

x

x

x

Giáo dục dân số và môi trường

x

x

x

x

x

Lịch sử Việt Nam

x

x

x

x

x

Địa lý Việt Nam

x

x

x

x

x

Sinh học đại cương

x

x

x

x

x

Âm nhạc

x

x

x

x

x

Nghệ thuật tạo hình

x

x

x

x

x

Tâm lý học đại cương

x

x

x

x

x

Giáo dục học đại cương

x

x

x

x

x

Văn học

x

x

x

x

x

Tâm lý học trẻ em 1

x

x

x

x

x

Tâm lý học trẻ em 2

x

x

x

x

x

Các học phần

  Cơ hội việc làm

1

2

3

4

5

Giáo dục học mầm non 1

x

x

x

x

x

Giáo dục học mầm non 2

x

x

x

x

x

Sinh lý trẻ em

x

x

x

x

x

Vệ sinh và dinh dưỡng trẻ em

x

x

x

x

x

Phòng bệnh và đảm bảo an toàn

x

x

x

x

x

Văn học trẻ em

x

x

x

x

x

Thể dục nghệ thuật

x

x

x

x

x

Làm đồ chơi

x

x

x

x

x

Toán cơ sở

x

x

x

x

x

Bệnh học trẻ em

x

x

x

x

x

Tiếng việt

x

x

x

x

x

Lý luận và PP giáo dục thể chất cho trẻ em

x

x

x

x

x

Lý luận PP hướng dẫn trẻ làm quen với môi trường xung quanh

x

x

x

x

x

Lý luận và PP tổ chức hoạt động Âm nhạc cho trẻ em

x

x

x

x

x

Lý luận và PP tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ em

x

x

x

x

x

Lý luận và PP phát triển ngôn ngữ cho trẻ em

x

x

x

x

x

Lý luận và PP hình thành biểu tượng Toán học sơ đẳng cho trẻ em

x

x

x

x

x

Giáo dục hòa nhập

x

x

x

x

x

Công nghệ thông tin và ứng dụng CNTT trong dạy học GDMN

x

x

x

x

x

Lý luận và PP dạy múa

x

x

x

x

x

Phương pháp nghiên cứu trẻ em

x

x

x

x

x

Phương pháp làm quen văn học

x

x

x

x

x

Chăm sóc sức khỏe cho trẻ mầm non

x

x

x

x

x

Chuyển thể TPVH sang kịch bản và tổ chức cho trẻ đóng kịch

x

x

x

x

x

 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

x

x

x

x

x

Thực tập sư phạm 1

x

x

x

x

x

Thực tập sư phạm 2

x

x

x

x

x

Khoá luận (hoặc học phần thay thế)

x

x

x

x

x

Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình