Bản tin Khoa

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 01/2020

4/20/2020 7:45:40 AM
Ngày 02 tháng 01 năm 2020

  ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHQB                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   CHI BỘ KHOA KHXH            

                              *                                        Đồng Hới, ngày 02  tháng 01 năm 2020                          

     Số:      - NQ/CB                      

                                        

                                                  NGHỊ QUYẾT CHI BỘ

 THÁNG 01/2020

I. KIỂM ĐIỂM VIỆC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 12/2019

Cơ bản Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra trong Nghị quyết tháng 12/2019, cụ thể như sau:

- Về chính trị, tư tưởng và nghiệp vụ công tác Đảng: Đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn thể Chi bộ.

- Công tác tổ chức, cán bộ, nghiệp vụ công tác Đảng:

+ Triển khai tổ chức kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên và tổng kết công tác Đảng 2019.

- Công tác tuyên giáo: Thực hiện tốt theo Nghị quyết của Đảng ủy, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày QPTD.

- Công tác kiểm tra, giám sát: Thực hiện tự kiểm tra giám sát trong nội bộ

- Công tác tuyển sinh đào tạo:

+ Tổ chức thi kết thúc học phần HK1 cho SV K58-60

+ Lập kế hoạch thi, phản hồi lịch thi và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi kết thúc học phần HK1cho k61, hệ liên thông Vb2 k60

+ Chỉ đạo tổ chức rà soát và phối hợp với ĐT triển khai công tác thực tập sư phạm cho SV cuối khóa, và SV lien thông, Vb2 K60.

- NCKH: tiếp tục NCKH theo đặc thù chuyên môn để công bố trên các tạp chí KH, các hội thi, triển lãm….các cấp. Một số GV viết bài cho hội thảo quốc tế ở Udon Thani

-  ĐBCLGD: Tiếp tục lấy ý kiến của cự SV, nhà tuyển dụng về CTĐT, chất lượng đào tạo

- Tuyển sinh: Tiếp tục tư vấn truyền thông tuyển sinh các loại hình chính quy, liên thông, văn bằng hai, học cùng lúc hai chương trình

- Công tác Quản lý sinh viên: Đoàn, Hội.

- Chủ động triển khai tốt các hoạt động của Đoàn, Hội và các hoạt động lien quan đến QLSV.

- Công tác Đảng vụ:

+ Các Đảng viên nộp Đảng phí tháng 12/2019 theo đúng quy định

+ Chuẩn bị hồ sơ cho đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm và tổng kết công tác Đảng.

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THÁNG 01/2019

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1. Công tác chính trị - tư tưởng và nghiệp vụ công tác đảng

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể Chi bộ.

-  Hoàn thiện hồ sơ đánh giá xếp loại chất lượng cuối năm đối với Chi bộ và đảng viên, hồ sơ tổng kết công tác đảng theo quy định.

- Chuẩn bị các điều kiện cho đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ

+ Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tổ chức cán bộ trong Chi bộ, khoa

1.3. Công tác tuyên giáo

- Chỉ đạo LCĐ – LCH triển khai các hoạt động chào mừng ngày 09/01

- Tuyên truyền ý thức chấp hành luật giao thông và không đốt pháo trong HSSV.

- Đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ trường.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát Đảng

- Tự kiểm tra giám sát nội bộ

2. Công tác chuyên môn

2.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo, QLKH&HTQT, TT-ĐBCLGD

- Công tác tuyển sinh, đào tạo: Chi bộ chỉ đạo Khoa/ Bộ môn thực hiện tốt các việc sau

+ Tiếp tục tư vấn tuyển sinh LT, VB2 các ngành nghề và lĩnh vực đào tạo của Khoa/ Trường

+ Triển khai dạy học kỳ 2 theo TKB cho SV chính quy khóa 58-60.

+ Tổ chức đào tạo cho sv Liên thông, Vb2 tuyển sinh đợt 03 (Trưởng BM xây dựng CTĐT cho từng em và tham mưu tổ chức đào tạo linh hoạt, mềm dẻo đúng quy định.)

+ Tiếp tục giảng dạy và chấm thi cho các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; các lớp chính quy, liên thông, VLVH tại các huyện, tại Huế theo TKB được phân công.

+ Hoàn thành chấm thi và xử lý kết quả học tập cho SV k58-60

+ Tổ chức thi kết thúc học phần HK1 cho SV Khóa 61 (theo quy Quy định mới số 2081 QĐ- ĐHQB ngày 15/11/2019). Giáo vụ khoa tham mưu tổ chức kỳ thi nghiêm túc đúng quy định, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra bình thường)

+ Trợ lý công tác THTT, phối hợp với GVCN, giáo vụ để tham mưu chuẩn bị các đk tổ chức TTSP cho sv lien thông VB2 K60.

+ Hoàn thiện CTĐT, ĐCCTHP các ngành do BM quản lý.

+ Phối hợp xét điều kiện thi và tổ chức thi tốt nghiệp cho các lớp VLVH ở các huyện đào tạo theo niên chế theo kế hoạch của trung tâm GDTX

+ Hoàn thành hồ sơ SV đăng ký khóa luận tốt nghiệp, đề tài, cử gv hướng dẫn…gửi về đào tạo theo quy định.

+ Phối hợp tham gia xét học vụ cho SV chính quy, VB2, liên thông…

+ Điều chuyển phân công giảng dạy ở Bộ môn (nếu cần thiết)

- Công tác NCKH:

+ Tiếp tục viết bài (sáng tác) tham gia các hội thảo và đăng tải các tạp chí KH trong và ngoài nhà trường theo đặc thù chuyên môn.

+ Tạp chí của trường tiếp tục nhận và phản biện bài viết cho số 20. Một số GV có bài viết tham dự hội thảo khoa học quốc tế tại Udon Thani Thái Lan.

+ GV triển khai thực hiện các đề tài NCKH các cấp sau khi được phê duyệt

+ Tiếp tục hướng dẫn SV NCKH theo đề tài các cấp đã được phê duyệt.

- Công tác TT- PC:

+ Phối hợp thực hiện công tác TT- PC theo KH của nhà trường (Tuyên truyền phổ biến pháp luật tháng 12…)

+ Tiếp tục góp ý các văn bản quy chế quy định các cấp nếu có yêu cầu.

 Công tác ĐBCLGD:

+ Khoa/ Bộ môn thực hiện các cv theo khuyến nghị của chuyên gia sau đánh giá ngoài trong mốc thời gian tháng 01/2020.                

+ Tiếp tục tham gia các công việc liên quan đến tự đáng giá CSGD và đánh giá CTĐT.

+ Phối hợp trong công tác lấy ý kiến SV về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

        Công tác QLSV:

+ GVCN, LCĐ, LCH quán triệt SV K61 thực hiện quy chế thi nghiêm túc, nói không với vi phạm quy chế thi. Tăng cường giáo dục ý thức chấp hành nề nếp, văn hóa học đường (trang phục sv, thẻ sv…

+ Tổ chức hội nghị dân chủ SV cấp Khoa

+ Giáo vụ, GVCN, trưởng BM tăng cường tư vấn cho SV về việc đăng ký, trả nợ các học phần, đặc biệt là các SV học cùng lúc hai chương trình.

+ Văn thư tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác công tác trực báo hàng tuần

+ LCĐ, LCH và GVCN bám sát các văn bản về CTSV để thực hiện (quy định về đánh giá kết quả rèn luyện, quy định về thi đua, khen thưởng trong HSSV…)

2.2. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

- Nhà trường tính toán để chi thu nhập tăng thêm cho CBGV.

- Công tác cơ sở vật chất: Phối hợp thực hiện kiểm kê tài sản cuối năm

- Tăng cường ý thức tiết kiệm điện nước, giữ vệ sinh giảng đường, bảo quản trang thiết bị dạy học.

- Đề xuất tái bố trí máy photocopy để thuận lợi cho công việc của khoa.

3. Công tác đoàn thể

         3.1. Công đoàn cơ sở

- Thực hiện theo KH của công đoàn Trường. Chuẩn bị tổ chức tất niên năm 2019.

- Phối hợp tổ chức các HĐ chào mừng ngày thành lập QĐNDVN.

3.2. Đoàn Thanh niên

- Thực hiện theo kế hoạch của Đoàn trường trong tháng 01.

- BT Liên chi chủ động lên kế hoạch hoạt động của LCĐ và báo cáo Chi bộ.

3.3. Hội Sinh viên

- Thực hiện theo KH của Hội SV trong tháng 01. Chủ tịch LCH chủ động lên kế hoạch hoạt động của Liên Chi hội và báo cáo Chi bộ.

+ Tổ chức Hội thi văn nghệ với chủ đề (Mùa xuân –Tình yêu – Tuổi trẻ) chào mừng ngày HSSV, chào xuân Canh Tý.

4. Công tác Quốc phòng-An ninh, trật tự

- Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác Quốc phòng-An ninh, trật tự toàn Khoa.

5. Công tác đảng vụ và công tác phát triển đảng

5.1. Công tác đảng vụ

- Đảng viên nộp Đảng phí tháng 01/2020 theo quy định.

- Thực hiện công tác Đảng vụ theo quy định

5.2. Công tác phát trin đng

Đề xuất, thảo luận tại cuộc họp nếu có

Phát triển đảng trong GV,  SV?

5.2.1. Chi bộ nht trí đề nghị Đảng ủy công nhn Cm tình Đng

TT

Họ và tên

Chi bộ

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

5.2.2. Chi bộ nhất trí đề nghị Đng y cho làm hsơ Kết np Đng

TT

Họ và tên

Chi bộ

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

5.2.3. Chi bộ nht trí đề nghị Đảng ủy ra Nghị quyết Kết np Đng

TT

Họ và tên

Chi bộ

Ghi chú

1

 

 

 

                                                                                         

(Công tác phát triển đảng do các đảng viên trong chị bộ giới thiệu, chi bộ thảo luận nhất trí, quyết nghị, đ/c Nguyễn Thi Hồng Nhung tập hợp)

- Nghị quyết này được quán triệt, triển khai thực hiện đến tận toàn thể đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong đơn vị ./.                                                             

 

 

Nơi nhận

- Cấp ủy CB;

-Toàn thể ĐV chi bộ;                                                            T/M CẤP ỦY CHI BỘ                                                               

- Lưu HSCB;                                                                                   BÍ THƯ          

- Cập nhật lên website của khoa.                                                                              

                                                                                                                                                      

                                                                                        Dương Thị Ánh Tuyết

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình