Bản tin Khoa

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 11/2019

11/14/2019 10:01:45 AM
Ngày 6 tháng 11 năm 2019

 ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐHQB                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 CHI BỘ KHOA SƯ PHẠM            

                              *                                        Đồng Hới, ngày 06  tháng 11 năm 2019                          

     Số:      - NQ/CB                      

                                        

                                                  NGHỊ QUYẾT CHI BỘ

 THÁNG 11/2019

I. KIỂM ĐIỂM VIỆC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 10/2019

(Thuộc chi bộ cũ)

II. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THÁNG 11/2019

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1. Công tác chính trị - tư tưởng và nghiệp vụ công tác đảng

- Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn thể Chi bộ.

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ

+ Chi bộ chỉ đạo tốt công tác tổ chức cán bộ trong Chi bộ, khoa

+ Lập DS CBGV đủ điều kiện nâng lương trước thời hạn nộp về phòng TC.

Cơ cấu Chi bộ:

BT: Dương Thị Ánh Tuyết

PBT: Nguyễn Kế Tam

Chi ủy viên: Phạm Thị Diệu Vinh

Trợ lý công tác Đảng: Nguyễn Thị Hồng Nhung

+ Cơ cấu, tổ chức Khoa:

-Trưởng khoa: Phụ trách chung, Phụ trách công tác CTTT, TCCB, TĐ, NCKH, ĐBCL, quản lý BM TL-GD

-Phó trưởng khoa: Nguyễn Kế Tam: Phụ trách công tác Đào tạo, tuyển sinh, CSVC, quản lý BM Đặc thù

-Phó trưởng khoa:Phạm Diệu Vinh: Phụ trách công tác THTT, Công Đoàn, Đoàn thể, Hoạt động phong trào, QLSV, Q TBM, phụ trách BM Nghệ thuật.

-Trưởng BM

Hoàng Thị Tường Vy phụ trách BM TL-GD

Phạm Thị Yến phụ trách BM Các môn GD Đặc thù

Trần Công Thoan: Phó trưởng BM Nghệ thuật

  • Văn thư khoa: Nguyễn Thị Phương, trợ lý công tác ĐBCL
  • Tổ trưởng CĐ: Phạm Thị Ngọc Hà

-BT LCĐ khoa, Trợ lý QLSV: Hoàng Thị Phương Hảo

-Trợ lý Công tác THTT, tổ chức các CLB chuyên môn: Nguyễn Thị Diễm Hằng

-Trợ lý công tác NCKH: Trần Thị Ánh Tuyết

-Trợ lý GVK: Nguyễn Thị Xuân Hương, Trần Thị Phương Dung

- Quản lý phòng TH (TH_MN): Lê Thị Vân

- Quản lý phòng TH (AN-MT): Hoàng Phương Hảo

1.3. Công tác tuyên giáo

- Thực hiện theo Nghị quyết tháng 10 của Đảng ủy Trường

- Tham  gia các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11

- Tiếp tục tuyên truyền và hành động theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát Đảng

- Tự kiểm tra giám sát nội bộ

2. Công tác chuyên môn

2.1. Công tác tuyển sinh, đào tạo, QLKH&HTQT, TT-ĐBCLGD

- Công tác tuyển sinh, đào tạo: Chi bộ chỉ đạo Khoa/ Bộ môn thực hiện tốt các việc sau

+ Tiếp tục tư vấn TSCQ, LT, VB2 các ngành nghề và lĩnh vực đào tạo của Khoa/ Trường (Dự kiến tháng 12 sẽ tổ chức thi LT, VB2)

            + Tư vấn cho sv học cùng lúc hai chương trình sau khi kết thúc HK 1 của năm thứ nhất.

+ Tiếp tục tham gia giảng dạy và chấm thi cho các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp; các lớp chính quy, liên thông, VLVH tại các huyện, tại Huế theo TKB được phân công.

+ Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo theo kế hoạch trong tháng 11 (Rà soát tiến độ giảng dạy cho SV khoa 58-60; Có kế hoạch dạy bù để bảo đảm tiến độ HK1; Các lớp K59 trở về trường học sau đợt kiến tập; GV phụ trách đoàn KT hoàn thiện hồ sơ nộp về Khoa theo quy định; Thành lập HĐ đánh giá kết quả kiến tập của SV (Trợ lý THTT tham mưa ban hành QĐ thành lập hội đồng, và tổ chức đánhg gía KQ); Tổ chức thi giữa kỳ cho Khóa 61; Phối hợp triển khai TTSP cho SV VB2 khóa 59, liên thông K60; Rà soát, tư vấn cho SV hoàn thành chương trình muộn do đang nợ các học phần trả nợ để tích lũy đủ các ĐK xét tốt nghiệp.

+ Triển khai giảng dạy lớp ĐHGDMN K61 tại Minh Hóa

- Công tác NCKH:

+ Tiếp tục viết bài tham gia các hội thảo và đăng tải các tạp chí KH.

+ GV triển khai thực hiện các đề tài NCKH các cấp sau khi được phê duyệt

+ Tiếp tục hướng dẫn SV NCKH theo đề tài các cấp đã được phê duyệt.

- Công tác TT- PC:

+ Phối hợp thực hiện công tác TT- PC theo KH của nhà trường (Tuyên truyền phổ biến pháp luật tháng 11…)

+ Tiếp tục góp ý các văn bản quy chế quy định các cấp nếu có yêu cầu.

 Công tác ĐBCLGD:

+ Khoa/ Bộ môn thực hiện các cv theo khuyến nghị của chuyên gia sau đánh giá ngoài trong mốc thời gian tháng 11.

            + GVCN, Văn thư, Trưởng Bộ môn tiếp tục triển khai lấy ý kiến phản hồi của CSV về chương trình đào tạo, tình hình việc làm sau khi tốt nghiệp theo KH của ĐBCL (Lấy phiếu online).

            + Tiếp tục lấy ý kiến của GV về CSVC, đội ngũ nhân viên, Kỹ thuật viên (online).

+ Văn thư khoa, TBM tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin Ba công khai lên website của Khoa.

+ Tiếp tục tham gia các công việc liên quan đến tự đáng giá CSGD và đánh giá CTĐT có liên quan. 

        Công tác QLSV:

+ Phối hợp tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho SV K61

+ Tham gia Hiếm máu tình nguyện đợt 2

+ Tham gia Hội nghị phối hợp QLSV

+ Giáo vụ, GVCN, trưởng BM tăng cường tư vấn cho SV về việc đăng ký, trả nợ các học phần, đặc biệt là các SV học cùng lúc hai chương trình.

+ Văn thư tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác công tác trực báo hàng tuần

+ Triển khai đề xuất, xét duyệt các loại học bổng, chế độ chính sách cho SV kịp thời khách quan và công bằng.

+ Cấp ủy chi bộ, Ban lãnh đạo khoa gặp gỡ BCS lớp và BCH chi đoàn

2.2. Công tác tài chính, cơ sở vật chất

- Công tác cơ sở vật chất: Ổn định chỗ làm việc;

- Tăng cường ý thức tiết kiệm điện nước, bảo quản trang thiết bị dạy học.

- Xây dựng kế hoạch đề xuất mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ dạy học. sau khi tách nhập khoa

3. Công tác đoàn thể

         3.1. Công đoàn cơ sở

- Thực hiện theo KH của công đoàn Trường. Chuẩn bị tổng kết và xếp loại CĐ viên, bình xét thi đua…

- Phối hợp tổ chức các HĐ chào mừng ngày NGVN.

- Lập kế hoạch tập luyện Văn nghệ để chuẩn bị tham gia Hội thi Văn nghệ khối thi đua các trường chuyên nghiệp chào mừng ngày NGVN (BM Nghệ thuật)

- Chương trình VN tọa đàm 20/11 ( Tổ âm nhạc)

3.2. Đoàn Thanh niên

- Thực hiện theo kế hoạch của Đoàn trường trong tháng 11.

- BT Liên chi chủ động lên kế hoạch hoạt động của LCĐ và báo cáo Chi bộ.

- Chuẩn bị cho ĐH LCĐ, Giới thiệu nhân sự bổ sung BCH LCĐ

3.3. Hội Sinh viên

- Thực hiện theo KH của Hội SV trong tháng 11. Chủ tịch LCH chủ động lên kế hoạch hoạt động của Liên Chi hội và báo cáo Chi bộ.

4. Công tác Quốc phòng-An ninh, trật tự

- Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác Quốc phòng-An ninh, trật tự toàn Khoa.

5. Công tác đảng vụ và công tác phát triển đảng

5.1. Công tác đảng vụ

- Đảng viên nộp Đảng phí tháng 11/2019 theo quy định.

- Thực hiện công tác Đảng vụ theo quy định

5.2. Công tác phát trin đng

Đề xuất, thảo luận tại cuộc họp nếu có

Phát triển đảng trong GV,  SV?

5.2.1. Chi bộ nht trí đề nghị Đảng ủy công nhn Cm tình Đng

TT

Họ và tên

Chi bộ

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

5.2.2. Chi bộ nhất trí đề nghị Đng y cho làm hsơ Kết np Đng

TT

Họ và tên

Chi bộ

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

 

5.2.3. Chi bộ nht trí đề nghị Đảng ủy ra Nghị quyết Kết np Đng

TT

Họ và tên

Chi bộ

Ghi chú

1

 

 

 

                                                                                         

(Công tác phát triển đảng do các đảng viên trong chị bộ giới thiệu, chi bộ thảo luận nhất trí, quyết nghị, đ/c trợ lý CT Đảng tập hợp)

- Nghị quyết này được quán triệt, triển khai thực hiện đến tận toàn thể đảng viên, giảng viên, nhân viên và sinh viên trong đơn vị ./.                                                            

 

 

Nơi nhận:                                                                                     T/M CHI BỘ                                                               

- Lưu HSCB;                                                                                   BÍ THƯ          

- Cập nhật lên website của khoa.                                                      (Đã ký)                    

                                                                                                               

                                      

                                                                                        Dương Thị Ánh Tuyết

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình