Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần:7- Năm học: 2015-2016

9/28/2015 8:23:30 AM
Từ ngày 28/9 đến 4/10 năm 2015

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

28/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

29/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

1/10

7h30

Hội nghị công chức, viên chức  và lao động năm 2015- 2016

(cả ngày)

Toàn thể công chức, viên chức và lao động

Giảng đường B3

Hiệu trưởng

17h30

Đại hội điểm Lớp ĐHMN C K54

BCH LCĐ; Bi Thư, Lớp trưởng các lớp

Giảng Đường A2

Trưởng Khoa

Sáu

2/10

 

 

 

 

 

14h00

Họp xét học bổng Happel năm 2015

BQL Học bổng, BGH, trưởng Khoa

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

17h30

Đại hội các Lớp

Theo kế hoạch

Giảng đường A1

Trưởng Khoa

Bảy

3/10

 

 

 

 

 

17h30

Đại hội điểm Lớp

Theo kế hoạch

Giảng Đường A2

Trưởng Khoa

CN

4/10

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình