Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 44- Năm học: 2014-2015

6/15/2015 9:54:12 AM
Từ ngày 15/6 đến 22/6 năm 2015

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

15/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h00

Khai giảng lớp Đại học Giáo dục Mầm non hệ VLVH đặt tại TT GD - DN Quảng Trạch

Theo Quyết định

Trung tâm GD - DN Quảng Trạch

BGH

Ba

16/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17/6

8h00

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2014 - 2015

Theo kế hoạch

Phòng họp tầng 3

Tổ trưởng tổ kiểm tra

14h00

Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2014 - 2015

Theo kế hoạch

Phòng họp tầng 3

Tổ trưởng tổ kiểm tra

17h30

Khai giảng lớp Tiếng Anh giao tiếp cho CBQL từ trưởng bộ môn trở lên (tuổi ≤45t)

Theo danh sách.

Phòng họp tầng 4 nhà Hiệu bộ

BGH   

Năm

18/6

8h00

Họp về Quy định chế độ làm việc của giảng viên

BGH, Trưởng và phó các đơn vị

Phòng Hội thảo TTHL

Hiệu trưởng

10h30

Họp BTC hội thảo “Đổi mới công tác đào tạo, BDGV, đáp ứng yêu cầu đổi mới GDPT”

Theo quyết định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Sáu

19/6

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Bảy

20/6

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

21/6

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình