Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 39- Năm học: 2014-2015

5/11/2015 10:57:16 AM
Từ ngày 11 tháng 5 đến 18 tháng 5 năm 2015

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

11/5

16h

Họp về Kế hoạch chuẩn bị cho sinh viên K53 bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Hội đồng khoa học, giáo vụ, gv hướng dẫn (Giáo vụ chuẩn bị danh sách đề tài)

VPK

Trưởng Khoa

 

 

 

 

 

 

Ba

12/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

14/5

 

 

 

 

 

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trường

Giang

Phòng họp tầng 3

BT ĐU

Sáu

15/5

8h00

 

Hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự dự kiến tham gia BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVI

Giang, Tam, Hồng

P. Hội Thảo

TTHL

Hiệu trưởng

13h00

Hội nghị NCKH sinh viên khoa KHTN

Tam

Giảng đường B2

Trưởng khoa KHTN

Bảy

16/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

17/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình