Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 38- Năm học: 2014-2015

5/4/2015 7:27:49 AM
Từ ngày 4 tháng 5 đến 10 tháng 5 năm 2015

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

4/5

7h

Hội ý CB chủ chốt

Đ/c Giang, Tam, Hồng, Thành, Diệu Hằng

VPK

TK

8h

Mượn địa điểm tổ chức hội nghị, thiết kế tiêu hiệu

 

Đ/c Thành

 

BTLCĐ

9h

Gửi giấy mời đại biểu tham gia Hội nghị khoa học

 

Đ/c Diệu Hằng

 

BTLCĐ

Ba

5/5

8h

Hoàn tất việc thu nộp đề tài tham gia Hội nghị khoa học

Đ/c Diễm Hằng

VPK

BTLCĐ

 

 

 

 

 

6/5

9h40

Họp Hội đồng Khoa học xét chọn các đề tài và báo cáo tham gia Hội nghị khoa học

Hội đồng Khoa học Khoa

VPK

TK

11h30

Hoàn tất nội dung Kỷ yếu

Thành

 

 

16h00

Họp chi bộ định kỳ

 

 

VPK

TK

16h30

Họp khoa dịnh kỳ

 

VPK

BTCB

Năm

7/5

7h30

In ấn Kỷ yếu

 

Đ/c Thành, Diệu Hằng

 

 

8h

Hoàn tất chương trình Hội nghị, chọn báo cáo, phân công phục vụ…

Đ/c Diễm Hằng

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Sáu

8/5

7h30

Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa

 

Tác giả đề tài, CBGV khoa, các lớp trưởng, Bí thư.

TTHL

TK

14h00

Hoàn chỉnh Hồ sơ sau Hội nghị nộp phòng Khoa học

 

Đ/c Diễm Hằng

 

 

Bảy

9/5

7h30

 

 

 

 

13h30

 

 

 

 

 

CN

10/5

8h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình