Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 35- Năm học: 2014-2015

4/10/2015 4:29:34 PM
Từ ngày 13 đến 20 tháng 4 năm 2015

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

13/4

 

Đ/c Tam thay đ/c Giang xử lý công việc đến hết ngày 14/4

 

 

 

 

Hội thảo

(đến hết ngày 14/4)

Theo Quyết (Giang)

Huế

BTC

8h00

Xêmina: Nâng cao chất lượng dạy, học các môn khoa học Mác-Lênin

Khách mời, bộ môn LL-MLN, các GV quan tâm

Phòng Hội thảo khối VPK

Trưởng bộ môn LL-MLN

 

9h30

Họp Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường

Tiểu ban Văn kiện Đại hội

Phòng Hiệu trưởng

Trưởng Tiểu ban

 

 

 

 

 

 

Ba

14/4

 

 

 

 

 

10h00

Họp BTC “ngày sách Việt Nam” tại Trường Đại học Quảng Bình

Trưởng, phó khoa, trưởng bộ môn, sinh viên, gv quan tâm

Phòng Hội thảo, TTHL

Trưởng ban

 

 

 

 

 

15/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

16/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

17/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

18/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

19/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình