Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 34 - Năm học: 2014-2015

4/3/2015 4:29:52 PM
Từ ngày 6 tháng 4 đến 12 tháng 4 năm 2015

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

6/4

9h40

Nghiệm thu chương trình khung đào tạo liên thông hệ ĐHGD Mầm non

Trưởng, phó khoa, Trưởng bộ môn, GV có tham gia giảng dạy ĐHGDMN

VPK

Trưởng bộ môn

GD ĐT

 

16h30

Họp chi bộ định kỳ

Đảng viên chi bộ

VPK

BTCB

 

16h50

Họp khoa định kỳ

CB, GV Khoa

VPK

TK

Ba

7/4

8h00

Hội nghị lấy thư giới thiệu trưởng bộ môn Văn

Hồng, Giang

Văn phòng khoa Khoa KHXH

Trưởng khoa KHXH

 

 

 

 

 

8/4

8h00

Hội nghị: Học tập, quán triệt các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ mười BCHTW Đảng (Khóa XI)

Toàn thể đảng viên Đảng bộ trường Đại học Quảng Bình

Giảng đường B3

Bí thư Đảng ủy

16h30

Họp với các sinh viên làm khóa luận

Trưởng, phó khoa, Trưởng bộ môn, GV hướng dẫn

Trưởng khoa

Phòng thực hành

Năm

9/4

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2015

Giang

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐTS

14h00

 

 

 

 

Sáu

10/4

8h00

 

 

 

 

15h00

Tổ chức gặp mặt LHS Lào nhân dịp Tết cổ truyền Lào -Thái

Giang

Giảng đường B3

Ban GH

Bảy

11/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

12/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình