Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 14 - Năm học: 2013-2014

11/18/2013 8:52:50 AM
Từ ngày 18/11/2013 đến 24/11/2013

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

18/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18h30

Hội thi Văn nghệ và tổng kết Hội thi VN-TT khối các trường chuyên nghiệp Quảng Bình

Các trường

Nhà A3

Trưởng Ban tổ chức

BA

19/11

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

    20/11

7h30

Toạ đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Toàn thể giảng viên, chuyên viên, lao động hợp đồng và khách mời

Giảng đường B3

Ban Tổ chức

14h00

 

Ngoại khóa chuyên môn chào mừng ngày NGVN

CBGV khoa và sinh viên

Theo Kế hoạch

Ban Tổ chức

NĂM

21/11

10h30

 

Hội nghị lấy thư giới thiệu phó khoa SPTHMN

Toàn thể CB, GV khoa

VPK

Trưởng khoa

 

 

 

 

 

SÁU

    22/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢY

23/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

24/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình