Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 8 - Năm học: 2013-2014

10/7/2013 9:05:49 AM
Từ ngày 7/10/2013 đến 13/10/2013

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

7/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

8/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00

Tổng kết khoá học Tiếng Thái giao tiếp

Đ/c Giang

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

    9/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15h00

 

Họp Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đ/c Hồng

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Công đoàn

NĂM

10/10

 

 

 

 

 

14h00

 

Họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cấp cơ sở: Giáo dục – Xã hội và nhân văn

Theo Quyết định: Đ/c Hương, Tổ Tâm lý học – Giáo dục học, Đ/c Giang

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

SÁU

    11/10

8h00

Giáo sư Nguyễn Ngọc Thành nói chuyện với sinh viên

Đ/c Giang

Giảng đường B3

Hiệu trưởng

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Đ/c Giang

Phòng họp tầng 4.

Hiệu trưởng

BẢY

12/10


 

 

 

 

CN

13/10

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình