Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 7 - Năm học: 2013-2014

10/4/2013 9:32:35 AM
Từ ngày 30/9 đến 6/10 năm 2013

UBNDTỈNH QUẢNG BÌNH                                                                         LỊCH CÔNG TÁC

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                 Từ ngày 30/9/2013 ĐẾN 6/10/2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tuần thứ:  07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

30/9

9h

Họp hội đồng tuyển sinh

Đ/c Giang

Phòng họp tầng 3

 

14h

Họp giao ban

Đ/c Giang

Phòng họp tầng 3

 

BA

1/10

9h

Họp hội đồng đào tạo liên thông

Đ/c Giang

Phòng họp tầng 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

3/10

 

 

 

 

 

SÁU

4/10

9h00

Hội ý chi ủy, CB chủ chốt

Đ/c Giang, Lê Vân, T. Vân, Hồng, Huệ, Hương, Thành

VP Khoa

9h30

Họp chi bộ

Toàn thể CBGV Khoa

VP Khoa

10h30

Họp Khoa

Toàn thể CBGV Khoa

VP Khoa

BẢY

5/10

 

 

 

 

 

CN

6/10

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình