Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 6 - Năm học: 2013-2014

9/23/2013 8:33:35 AM
Từ ngày 23/9 đến 29/9 năm 2013

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

23/9

 

đi học chính trị

 Giang

Trường CT

 

 

Tiếp tục đón sinh viên K 55

TK, VT, GVK, GVCN

VPK

 

BA

24/9

 

Hoàn chỉnh trình khung đào tạo

Giang, Hồng, Thùy Vân

 

 

 

 

 

 

 

    25/9

 

 

 

 

 

14h00

 

Họp Đảng ủy

Giang

Phòng họp tầng 3

Bí thư Đảng ủy

18h30

Đại hội Lớp, Chi đoàn

GVCN;

Phòng học các lớp

 

NĂM

26/9

 

 

 

 

 

 

18h30

 

 

 

 

SÁU

    27/9

10h30

Họp khoa góp ý văn bản số 1876 về Báo cáo tự đánh giá của trường, triển khai công tác tháng 10

Toàn thể CBGV Khoa

VP Khoa

Giang

 

 

 

 

 

BẢY

28/9

8h00

 

Hội nghị Công chức, viên chức, lao động năm học 2013-2014,       (cả ngày)

Toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng

Giảng đường B3

Đoàn Chủ tịch

CN

29/9

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình