Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 4 - Năm học: 2013-2014

9/9/2013 11:06:22 AM
Từ ngày 9/9 đến 15/9 năm 2013

UBNDTỈNH QUẢNG BÌNH                                                                         LỊCH CÔNG TÁC

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                       Từ ngày 9/9/2013 ĐẾN 15/9/2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tuần thứ:  04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

09/9

 

Đ/c Giang đi học chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

10/9

 

 

 

 

 

9h30

Họp Hội đồng tuyển sinh

Đ/c Giang

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    11/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

12/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

    13/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30

Hội nghị CBVC Khoa SPTH MN

PHT. Bùi Khắc Sơn, khách mời và toàn bộ viên chức của đơn vị

Phòng họp tầng 3

Trưởng đơn vị

BẢY

14/9

 

 

 

 

 

 14h

Coi Thi CĐMN K53

 Đ/c Huyền, Đ/c Thành

 

 

CN

15/9

7h 30

14h00 

 Coi Thi CĐMN K53

 Đ/c Mến, Đ/c Huyền

Đ/c L. Vân, Đ/c Hương

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình