Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 2 - Năm học: 2013-2014

8/26/2013 9:19:45 AM
Từ ngày 26/8 đến 01/9 năm 2013

UBNDTỈNH QUẢNG BÌNH                                                                         LỊCH CÔNG TÁC

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                                Từ ngày 26/8/2013 đến 01/9/2013

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tuần thứ:  02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

26/8

15h

Chỉnh sữa chương trình đào tạo

Đ/c Hồng; Đ/c T.Vân; Đ/c Giang

VPKhoa

Đ/c Giang

17h

Họp Khoa về bàn giao công việc Phó khoa; Tổ công đoàn; bàn giao tài sản liên quan cá nhân; thông báo qũy khoa; Liên hoan chia tay Đ/c Nga; Đ/c Thoài; Đ/c Nam;

Toàn bộ cán bộ giảng viên khoa

Văn phòng Khoa

Đ/c Giang

BA

27/8

8h00

Họp HĐ xét tuyển chọn danh mục các đề tài Khoa học và Công nghệ của giảng viên năm học 2013 - 2014

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/8

 

 

 

 

 


 

 

14h

Họp Đảng ủy trường

Đ/c Giang

Phòng họp tầng 3

Đ/c Giang

NĂM

29/8

8h00

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, các kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCHTW (khóa XI)

Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ

Giảng đường B3

Bí thư Đảng ủy

SÁU

30/8

 

 

 

 

 

14h00

Hội nghị cán bộ (Hội nghị CBVC) và Giao ban Công tác Trường tháng 8/2013

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo Trung tâm Học liệu

Hiệu trưởng

BẢY

31/8

19h15

Chương trình giới thiệu sách Vị tướng hai danh hiệu Anh hùng - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang - Người con của quê hương Quảng Bình

Theo Kế hoạch

Nhà A3

BGH

CN

01/9

 

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình