Lịch công tác

Lịch công tác - Tuần: 52 - Năm học: 2012-2013

8/12/2013 7:15:07 AM
từ ngày 12/8 đến 18/8 năm 2013

UBNDTỈNH QUẢNG BÌNH                          LỊCHCÔNG TÁC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH       Từ ngày 12/8/2013đến 18/8/2013

Khoa SPTHMN

                                                                                                                                                         Tuần thứ 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI

12/8

 

Nộp báo cáo của chi bộ cho văn phòng Đảng ủy

Đ/c Huệ

 

 

 

Nộp phản hồi kết quả tính giờ NCKH của GV, nộp phản hồi kết quả tính học phs cho sinh viên

Đ/c Thành

Phòng QLKH và HTQT; Phòng KHTC

(Nộp cho C Yến; C Nga)

14h00

Họp HĐ xét kết quả dự bị đại học và 30a

Theo Quyết định?

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐ

15h00

Họp HĐ tuyển sinh CĐ,ĐH năm 2013

Đ/c Giang dự

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐ

BA

13/8

 

 

 

 

 

14h00

Họp xét khen thưởng NCKH

Đ/c Nga dự

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14/8

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

NĂM

15/8

8h00

Họp xét TN cho hệ liên thông (VLVH) khóa 53

Đ/c Giang dự

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐ

14h00

 

 

 

 

SÁU

16/8

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

BẢY

17/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

18/8

 

 

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình