Lịch công tác

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 12. NĂM HỌC 2018 – 2019

10/29/2018 8:19:17 AM
Lịch công tác - Tuần 12. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

29/10

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Ba

30/10

8h00

 

 

 

 

19h30

 

 

 

 

31/10

8h00

Họp Giao ban Trưởng đơn vị tháng 10/2018

Theo Quy định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

Họp xét tuyển sinh liên thông, VB2 năm 2018

Hội đồng tuyển sinh hệ LT,VB2

Phòng họp tầng 3

CTHĐ

19h30

Hội thi “Halloween – Sự sáng tạo”

Theo Kế hoạch

Giảng đường B3

Ban tổ chức

Năm

1/11

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

2/11

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

3/11

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

4/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình