Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 28 NĂM HỌC 2021 - 2022 (CÓ THAY ĐỔI)

2/28/2022 7:48:12 AM
Lịch công tác - Tuần 28. Năm học 2021 – 2022

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

TRỰC LÃNH ĐẠO KHOA SƯ PHẠM

 

Hai

28/2

 

 

 

 

 

Đ/c Dương Thị Ánh Tuyết

 

14h00

Họp Giao ban Trưởng đơn vị tháng 02

BGH; Trưởng các đơn vị, đoàn thể

Phòng họp tầng 3

HT

 

Ba

1/3

 

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Kế Tam

 

 

 

 

 

8h30

Họp xét HBKKHT, TCXH cho sinh viên K60, 61, 62

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

HT

 

 

 

 

 

 

 

2/3

 

 

 

 

 

Đ/c Phạm Thị Diệu Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

3/3

8h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị cho đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT

(Bổ sung)

BGH; Lãnh đạo các đơn vị: P.TC-HC, Kế toán trưởng, TP.ĐT, TP. CTSV, TK.GDTC-QP, TK. SP, TBM giáo dục đặc thù (K.SP)

Phòng họp tầng 3

PHT Võ Khắc Sơn

Đ/c Nguyễn Kế Tam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

4/3

9h30

Hội nghị CBCC Trường lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại viên chức quản lý: TBM Tiếng Anh

(Bổ sung)

BTĐU-CTHĐT; Đảng ủy; BGH; Phó CT Công đoàn; Bí thư ĐTN; Trưởng, phó các đơn vị

Phòng họp tầng 4

BTĐU-CTHĐT

Đ/c Phạm Thị Diệu Vinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

5/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

6/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình