Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 04. NĂM HỌC 2019 – 2020

9/9/2019 7:47:43 AM
Lịch công tác - Tuần 04. Năm học 2019 – 2020 (Có thay đổi)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

9/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

10/9

 

 

 

 

 

15h30

Họp Chi bộ, họp Khoa

Đảng viên, CBGV khoa SP TH - MN

VPK

LĐK

 

 

 

 

 

11/9

8h00

Hội nghị CCVC năm học 2019 -2020 khoa SP TH - MN

Lãnh đạo trường, toàn thể CBGV tham gia giảng dạy tại khoa

Phòng hội thảo khối VP TN - KT

Trưởng khoa

9h00

Giao ban lớp trưởng các khóa

Lớp trưởng các khóa 58, 59, 60, 61

Giảng đường B3

Phòng CTSV

Năm

12/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

13/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

14/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

15/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình