Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 03. NĂM HỌC 2019 – 2020

9/3/2019 8:05:54 AM
Lịch công tác - Tuần 03. Năm học 2019 – 2020 (Có thay đổi)

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

02/9

 

Nghỉ lễ 02/9 (Cả ngày)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

03/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

05/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

06/9

 

 

 

 

 

14h00

Bàn giao phòng TH khoa SP TH - MN

Đ/c Lê Vân, đ/c Phương và LĐK

Phòng TH khoa

LĐK

Bảy

07/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

08/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình