Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 02. NĂM HỌC 2019 – 2020

8/26/2019 7:50:34 AM
Lịch công tác - Tuần 02. Năm học 2019 – 2020

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

26/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

27/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

29/8

 

 

 

 

 

14h00

Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 8/2019

Theo Quy định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Sáu

30/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

31/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

01/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình