Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 53. NĂM HỌC 2018 – 20129

8/12/2019 7:45:47 AM
Lịch công tác - Tuần 53. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

12/8

 

 

 

 

 

14h00

Bàn giao hồ sơ BM GDĐT

Lãnh đạo khoa, đ/c M.Hồng, đ/c Yến

VPK

TK

Ba

13/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

15/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

16/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

17/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

18/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình