Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 52. NĂM HỌC 2018 – 20129

8/5/2019 9:29:13 AM
Lịch công tác - Tuần 52. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

5/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

6/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

8/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

9/8

14h00

Họp Chi bộ

ĐV khoa SP TH - MN

VPK

BTCB

14h15

Họp khoa

CBGV khoa SP TH - MN

TK

Bảy

10/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

11/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình