Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 50. NĂM HỌC 2018 – 20129

7/22/2019 8:10:10 AM
Lịch công tác - Tuần 50. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

22/7

8h00

Họp Hội đồng tuyển sinh năm 2019

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

14h30

Xét điểm rèn luyện sinh viên năm học 2018-2019

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐ

23/7

6h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Năm

24/7

8h00

 

 

 

 

16h30

 

 

 

 

Sáu

25/7

8h00

Họp BCH Đảng bộ tháng 7/2019

Ủy viên BCH Đảng bộ

Phòng họp tầng 3

BT Đảng ủy

17h30

 

 

 

 

Bảy

26/7

7h00

Thi tuyển sinh các lớp đại học VLVH và Văn bằng 2 (02 ngày)

Theo Quyết định

GĐ A

Trưởng Ban coi thi

16h00

 

 

 

 

CN

27/7

8h00

 

 

 

 

14h00

       

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình