Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 41. NĂM HỌC 2018 – 20129 (Có thay đổi)

5/20/2019 7:54:48 AM
Lịch công tác - Tuần 41. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

20/5

8h30

Xét ĐRL các lớp ĐH K57, CĐ K58 khoa SP TH - MN

Lãnh đạo khoa, phòng CTSV, VPK, GVK, BT LCĐ, GVCN các lớp ĐH K57, CĐ K58

VPK SP TH - MN

Trưởng khoa

15h30

Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường lấy phiếu tín nhiệm cán bộ quản lý trưởng đơn vị

BCH Đảng bộ; Ban GH; Trưởng, Phó đơn vị CTCĐ, Bí thư ĐTN, CT Hội SV, Hội CCB

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Ba

21/5

8h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

 

22/5

8h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Năm

23/5

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

24/5

 

 

 

 

 

14h00

Cập nhật và tổ chức đánh giá chương trình đào tạo định kỳ đối với Ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.

Theo KH 10/KH-SPTHMN

VPK SP TH - MN

Lãnh đạo khoa

Bảy

25/5

 

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

26/5

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình