Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 40. NĂM HỌC 2018 – 20129

5/13/2019 8:35:20 AM
Lịch công tác - Tuần 40. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

13/5

 

Tổ chức thi cho các lớp ĐH, CD K57, 58, 59

(Cả tuần)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

14/5

9h00

 

 

 

 

14h30

 

 

 

 

15/5

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Năm

16/5

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

17/5

7h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

18/5

7h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16h00

 

 

 

 

CN

19/5

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình