Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 38. NĂM HỌC 2018 – 20129

5/2/2019 10:45:29 AM
Lịch công tác - Tuần 38. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

29/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

30/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

02/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

3/5

13h30

Hội thảo NCKH sinh viên khoa SP TH - MN

Khách mời, Lãnh đạo khoa, CBGV khoa Sp TH - MN, Lớp trưởng, Bí thư các lớp và SV tham gia đề tài NCKH

Phòng HT khối VP các khoa TN - KH

Trưởng khoa

14h00

       

Bảy

4/5

8h00

Làm việc bù ngày Thứ hai (cả ngày)

     

16h00

       

CN

5/5

8h00

       

14h00

       

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình