Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 37. NĂM HỌC 2018 – 20129

4/22/2019 8:03:34 AM
Lịch công tác - Tuần 37. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

22/4

 

 

 

 

 

14h00

Họp Nhóm chuyên trách I về phân công viết báo cáo tự đánh giá chất lượng CSGD 2019

Thành viên Nhóm TĐG I theo Quyết định (TC 1 đến TC 6)

Phòng họp tầng 3

Đ/c Trần Đức Hiền

Ba

23/4

 

 

 

 

 

9h00

Họp Nhóm chuyên trách 3 về viết báo cáo tự đánh giá chất lượng CSGD 2019

Thành viên Nhóm TĐG 3 theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Trưởng nhóm

9h30

Họp xét tốt nghiệp ĐH Liên thông K59 (lần 4)

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp BCH Đảng bộ tháng 4/2019

Ủy viên BCH Đảng bộ

Phòng họp tầng 3

BT Đảng ủy

 

 

 

 

 

24/4

 

 

 

 

 

14h00

Hội nghị Giao ban Trưởng đơn vị tháng 4/2019

Theo Quy định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Năm

25/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

26/4

6h00

 

 

 

 

14h00

       

Bảy

27/4

8h00

       

16h00

       

CN

28/4

8h00

       

14h00

       

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình