Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 36. NĂM HỌC 2018 – 20129 (CÓ THAY ĐỔI)

4/16/2019 7:59:36 AM
Lịch công tác - Tuần 36. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

15/4

8h00

Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (Cả ngày)

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Ba

16/4

8h00

 

 

 

 

14h00

Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2019

Trưởng, phó đơn vị; toàn thể thành viên Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

17/4

7h30

Hội thảo khoa học: “60 năm xây dựng và phát triển Trường ĐH Quảng Bình”

Khách mời; BGH; Trưởng, phó đơn vị; Trưởng Bộ môn; Giảng viên không có giờ lên lớp

Phòng Hội thảo tầng 2 và phòng tự NC của SV, TT Học liệu

Ban Tổ chức

14h00

 

 

 

 

Năm

18/4

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

15h30

Công bố kết quả kiểm tra HSCM khoa SP TH - MN

Ban Thanh tra, toàn thể CBGV khoa SP TH - MN

VPK SP TH - MN

Ban TT

Sáu

19/4

8h00

Lễ Kỷ niệm Ngày sách Việt Nam

Theo Kế hoạch số 577/KH-ĐHQB (08/4/2019)

Phòng Hội thảo, TT Học liệu

Ban Tổ chức

14h00

 

 

 

 

 

Bảy

20/4

8h00

Khai mạc Hội thi “Tìm kiếm tài năng tin học trẻ Trường ĐH Quảng Bình lần thứ II”

Trưởng, phó khoa

Giảng đường B3

Ban Tổ chức

16h00

Bế mạc và trao giải Hội thi “Tìm kiếm tài năng tin học trẻ Trường ĐH Quảng Bình lần thứ II”

Trưởng, phó khoa

Giảng đường B3

Ban Tổ chức

CN

21/4

8h00

 

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình