Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 34. NĂM HỌC 2018 – 20129

4/1/2019 8:13:09 AM
Lịch công tác - Tuần 34. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

1/4

7h45

 

 

 

 

9h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Ba

2/4

8h00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ, Lãnh đạo Trường lấy phiếu rà soát, bổ sung nguồn CB quản lý

Ủy viên BCH Đảng bộ

Phòng họp tầng 3

Bí thư Đảng ủy

14h00

Tổ chức CRS dự giờ giảng dạy chuyên đề Phòng tránh tai nạn bom mìn

Lãnh đạo Phòng ĐT, Khoa SP TH-MN và giảng viên giảng dạy

Giảng đường B2

 

3/4

15h40

Họp Chi bộ

Đảng viên khoa SP TH - MN

VPK SP TH - MN

Bí thư CB

16h00

Họp khoa

CBGV khoa SP TH - MN

VPK SP TH - MN

Trưởng khoa

Năm

4/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Sáu

5/4

8h00

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

Bảy

6/4

7h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

7/4

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình