Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 31. NĂM HỌC 2018 – 2019

3/11/2019 8:27:42 AM
Lịch công tác - Tuần 31. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

11/3

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp rà soát công tác xây dựng Đề án mở 03 Mã ngành ĐH năm 2019

BGH, các Ban xây dựng Đề án, Lãnh đạo các đơn vị: ĐT, TC-HC, KH-TC; Khoa LLCT, NN, KT-DL

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

Ba

12/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

13/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Năm

14/3

8h00

 

 

 

 

15h00

 

 

 

 

Sáu

15/3

10h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Bảy

16/3

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

17/3

7h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình