Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 27. NĂM HỌC 2018 – 2019

2/11/2019 8:06:33 AM
Lịch công tác - Tuần 27. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

11/2

8h00

Tết Trồng cây

Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội

Khuôn viên Trường

Hiệu trưởng

8h30

Gặp mặt đầu Xuân Kỷ Hợi 2019

Đảng ủy, BGH, Trưởng, phó các đơn vị, đại diện các tổ chức chính trị-xã hội; Thạc sỹ, Tiến sỹ bảo vệ, tuyển dụng, hợp đồng năm 2018

Phòng Hội thảo, TT Học liệu

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Ba

12/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

14/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sáu

15/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

16/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

17/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình