Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 24. NĂM HỌC 2018 – 2019

1/21/2019 7:57:29 AM
Lịch công tác - Tuần 24. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

21/1

6h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Ba

22/1

7h30

Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2018-2019

Theo Kế hoạch Số 2280/KH-ĐHQB (15/11/2018)

Giảng đường B3

Hiệu trưởng

8h00

 

 

 

 

23/1

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

Năm

24/1

8h00

 

 

 

 

15h00

Nhà trường gặp các đoàn sinh viên ĐHSP K57, CĐSP K58 trước khi thực hiện KH thực tập tốt nghiệp

Lãnh đạo Trường, Lãnh đạo và cán bộ phụ trách thực tập Phòng ĐT và GV phụ trách các đoàn thực tập tốt nghiệp, Bộ phận truyền thông tuyển sinh

Giảng đường B3

PHT. Bùi Khắc Sơn

 

 

 

 

 

Sáu

25/1

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

26/1

8h00

Khai giảng các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên MN, TH, THCS

Theo Kế hoạch Số 115/KH-ĐHQB (17/1/2019) 

Giảng đường B3

Lãnh đạo Trường

14h00

 

 

 

 

CN

27/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình