Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 22. NĂM HỌC 2018 – 2019

1/7/2019 8:10:09 AM
Lịch công tác - Tuần 22. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

7/1

8h00

Họp Ban Giám hiệu

HT, PHT, Thư ký

Phòng HT

Hiệu trưởng

 

 

 

 

 

Ba

8/1

8h00

 

 

 

 

15h30

Chương trình tư vấn thực tập tại Nhật Bản

Theo Kế hoạch số 20/KH-ĐHQB ngày 03/1/2019

Giảng đường B3

TT HTSV&KN

9/1

8h00

 

 

 

 

8h00

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Giám Hiệu năm 2018 

Đ/c Tam

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

9h30

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2018 

Đ/c Tam

Phòng họp tầng 3

Bí thư Đảng ủy

10h30

Họp Hội đồng nâng lương trước thời hạn năm 2018 (Bổ sung)

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

Năm

10/1

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp rà soát công tác chuẩn bị hội thảo “Đổi mới quản lý dạy học đáp ứng nhu cầu xã hội”

BGH; Trưởng các đơn vị

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h30

Họp xét tốt nghiệp ĐH Liên thông K59 và SV chính quy tốt nghiệp (bổ sung)

Đ/c Tam

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

Sáu

11/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

12/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

13/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình