Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 21. NĂM HỌC 2018 – 2019

1/2/2019 8:02:19 AM
Lịch công tác - Tuần 21. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

31/12

 

Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

 

Ba

1/1/2019

 

Nghỉ Tết Dương lịch

 

 

 

2/1/2019

8h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Năm

3/1/2019

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp Ban tổ chức Hội thảo: “Đổi mới công tác quản lý dạy và học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”

T Tam

Phòng họp tầng 3

Trưởng Ban Tổ chức

15h00

 

 

 

 

Sáu

4/1/2019

8h00

 

 

 

 

19h15

Liên hoan văn nghệ chào mừng năm mới 2019

Theo Kế hoạch

Giảng đường A3

Đoàn TN

Bảy

5/1/2019

7h30

- Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương Khóa XII (Cả ngày)

- Làm việc bù ngày thứ 2 (31/12/2018)

Đại biểu và toàn thể Đảng viên, Cảm tình Đảng

Giảng đường B3

Ban Tổ chức

14h00

 

 

 

 

CN

6/1/2019

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình