Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 19. NĂM HỌC 2018 – 2019

12/17/2018 7:49:14 AM
Lịch công tác - Tuần 19. Năm học 2018 – 201

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

17/12

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

18/12

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/12

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm

20/12

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

15h30

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp ĐH GDMN hệ VLVH

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch HĐ

Sáu

21/12

7h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảy

22/12

 

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

23/12

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình