Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 18. NĂM HỌC 2018 – 2019

12/11/2018 9:36:38 AM
Lịch công tác - Tuần 18. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

10/12

7h00

Tập huấn "Tích hợp bảo vệ môi trường trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non"

BGH và các thành viên theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu

Ban tổ chức

 

 

 

 

 

Ba

11/12

7h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

12/12

8h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Năm

13/12

8h00

 

 

 

 

15h30

 

 

 

 

Sáu

14/12

 

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Bảy

15/12

 

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

16/12

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình