Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 17. NĂM HỌC 2018 – 2019

12/3/2018 8:16:02 AM
Lịch công tác - Tuần 17. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

3/12

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Ba

4/12

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

5/12

15h40

Họp Chi bộ

Đảng viên khoa SP TH-MN

VPK

Bí thư CB

16h10

Họp khoa

CBGV khoa SP TH-MN

VPK

Trưởng khoa

Năm

6/12

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

18h30

 

 

 

 

Sáu

7/12

7h15

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

14h00

Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo

Thành viên HĐ KH&ĐT

Phòng họp tầng 4

Chủ tịch Hội đồng

Bảy

8/12

 

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

9/12

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình