Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 16. NĂM HỌC 2018 – 2019

11/26/2018 9:23:10 AM
Lịch công tác - Tuần 16. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

26/11

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Ba

27/11

8h00

Họ Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi NVSP năm học 2018 - 2019

Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Thư ký Hội thi

Văn phòng khoa SP Th-MN

Đ/c Nguyễn Kế Tam

19h00

Tổng kết Hội thi NVSP năm học 2018 - 2019

Khách mời, toàn thể CBGV, Sv khoa Sp TH-MN

Giảng đờng B3

Trưởng ban TC

28/11

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

Năm

29/11

8h00

 

 

 

 

8h00

Họp Giao ban Trưởng đơn vị tháng 11/2018

Theo Quy định

Phòng họp tầng 3

Hiệu trưởng

14h00

 

 

 

 

Sáu

30/11

7h30

Hội nghị phối hợp đào tạo, bồi dưỡng hệ không chính quy năm học 2018-2019

Theo Kế hoạch

Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu

 

8h00

Hội nghị an ninh trật tự và an toàn trong trường học năm học 2018-2019

Theo Kế hoạch

Giảng đường B3

Ban Tổ chức

14h00

 

 

 

 

Bảy

1/12

8h30

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

2/12

 

7h30

 

 

 

 

8h30

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình