Bản tin Khoa

LỊCH CÔNG TÁC - TUẦN 14. NĂM HỌC 2018 – 2019 (Có thay đổi)

11/12/2018 8:06:46 AM
Lịch công tác - Tuần 14. Năm học 2018 – 2019

THỨ NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

Hai

12/11

8h00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba

13/11

7h30

 

 

 

 

8h00

Chấm thi kết thúc HP lớp thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Trưởng Ban

14/11

7h30

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

8h00

Chấm Bài thu hoạch lớp thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Trưởng Ban

19h00

 

 

 

 

Năm

15/11

8h00

 

 

 

 

8h00

 

 

 

 

10h00

Xét tốt nghiệp CĐGD Mầm non

Xét điều kiện dự thi tốt nghiệp ĐH GDMN

Theo Quyết định

Phòng họp tầng 3

Chủ tịch Hội đồng

14h00

Họp Ban chỉ đạo và các Hội đồng Tự đánh giá CT đào tạo

BCĐ, HĐ TĐG, Trưởng các nhóm chuyên trách

Phòng họp tầng 4

Hiệu trưởng

14h30

 

 

 

 

Sáu

16/11

8h00

 

 

 

 

8h00

Tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam và tổ chức cuộc thi viết “Tri ân người Thầy”

BGH; Trưởng phó đơn vị, giảng viên và sinh viên toàn trường; CB,VC TT Học liệu

Phòng Hội thảo tầng 2, TT Học liệu

TT Học liệu

 

 

 

 

 

Bảy

17/11

8h00

 

 

 

 

14h00

 

 

 

 

CN

18/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình