Bộ môn TL-GDH

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ CHUYÊN MÔN

6/3/2016 3:32:25 PM
Làm đồ dùng dạy học và chế biến món ăn cho trẻ ngày 03 tháng 3 năm 2012.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      KHOA SPTH –MN                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ CHUYÊN MÔN

           Chủ đề:  Làm đồ dùng dạy học và chế biến món ăn cho trẻ

             I. Mục đích

             - Thông qua CLB chuyên môn để rèn cho sinh viên kỹ năng cắt, vẽ xé dán đồ dùng giảng dạy, đồ chơi và chế biến các món ăn đơn giản cho trẻ.

             - Thông qua CLB chuyên môn nhằm phát huy tính sáng tạo trong công tác.

             - Giáo dục cho sinh viên ý thức về văn hóa dân tộc, lòng tự hào về tính đảm đang tháo vát của người phụ nữ Việt Nam.

          II. Nội dung

             - Cắt và may con rối phục vụ cho hoạt động học tập vui chơi của trẻ.

             - Xé dán giấy để tạo thành các bức tranh xếp theo các chủ đề đã học trong chương trình giảng dạy.

             - Chế biến các món ăn đơn giản.

          III. Thời gian

                 14h 00 ngày 03 tháng 3 năm 2012.

          IV. Địa điểm

                Tại nhà Đa chức năng trường Đại học Quảng Bình

          V.Thành phần tham gia

               - Cán bộ giảng viên khoa SPTH-MN

               - Sinh viên các lớp trong khoa SPTH-MN (kể cả lớp Dự bị đại học và SV Lào), mỗi lớp trình bày 2 sản phẩm (đồ dùng đồ chơi) và 01 món ăn đơn giản.

Lưu ý: Yêu cầu các lớp tham gia đầy đủ, lựa chọn những sản phẩm đẹp chất lượng và đảm bảo vệ sinh môi trường.    

              VI.Kinh phí thực hiện

                Thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường.

               VII. Đơn vị chủ trì: Khoa SPTH-MN (tổ Tâm lý – Giáo dục)

                                                                 Đồng Hới, ngày 27 tháng  2  năm 2012

Duyệt của trường       T.Phòng ĐT              T. Khoa SPTH- MN        Trưởng bộ môn

 

 

 

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa SP Tiểu học - MN- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình