Bản tin Khoa

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ HỌC KỲ I 2011-2012

4/16/2013 8:11:56 AM
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI PHỤ Học kỳ I, Năm học: 2011 – 2012 Thực hiện kế hoạch đào tạo, khoa SP Tiểu học – Mầm non tổ chức kỳ thi phụ, học kỳ I năm học 2011 – 2012 dành cho các lớp chính quy khóa 50, 51, 52, 53

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNHCỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SP TIỂU HỌC MẦM NON                              Đọc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

 


KẾ HOẠCH TỔ CHỨCKỲ THI PHU

Học kỳ I, Năm học:2011 – 2012

 

Thực hiện kế hoạch đàotạo, khoa SP Tiểu học – Mầm non tổ chức kỳ thi phụ, học kỳ I năm học2011 – 2012 dành cho các lớp chính quy khóa 50, 51, 52, 53.

1. Thời gian:

- Đối với các lớp chínhquy khóa 52, 53 bắt đầu thi từ ngày 22/03/2012

- Đối với các lớp chínhquy khóa 50, 51 sẽ tổ chức thi sau khi sinh viên hoàn thành thực tậptốt nghiệp.

2. Quy mô:

- Số lượng sinh viên dự thi: 62

- Số lượng môn thi: 15

3.Tổ chức thực hiện:

- Khoa SP Tiểu học – Mầmnon phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch thi;

- Lên lịch thi, lập danhsách các sinh viên thi lại;

- Lập danh sách phòngthi;

- Phân công số lượng cánbộ coi thi, tổ chức thi;

- Giao bài cho tổ trưởngbộ môn sau mỗi buổi thi.

4. Giảng viên chủ nhiệm

- Thông báo lịch thi đếntận sinh viên lớp chủ nhiệm;

- Tổ chức quán triệt Quychế thi cho sinh viên.

5. Kê hoạch cụ thể:

Thời gian

Môn thi

Lớp

Số lượng SV

Ghi chú

22/3/2012

17h30

Giáo dục học đại cương

 

ĐHSP Toán - Lý K52

4

 

ĐHSP Sinh - KTNN K52

1

 

ĐHSP Lịch sử K52

1

 

Tâm lý học 1

ĐHSP Hóa K53

1

 

ĐHSP Toán K53

2

 

ĐHSP Ngữ văn K53

4

 

Tâm lý học ĐC

CĐCông tác xã hội K53

3

 

CĐSP Lý – KTCN K53

7

 

CĐSP Hóa KTK53

2

 

ĐHGD Mầm non K53B

5

 

ĐHGD Tiểu học K53

2

 

ĐHGD Tiểu học K52

1

 

Tâm lý học phát triển

CĐ Công tác xã hội K50

1

 

23/3/2012

17h30

Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SP

CĐSP Lý – KTCNK53

1

 

Tiếng Việt

ĐHGD Mầm non K53A

1

 

Cơ sở văn hóa Việt Nam

ĐHGD Tiểu học K53

5

 

24/3/2012

7h30

Nhập môn khoa học giao tiếp

ĐHGD Tiểu học K53

1

 

14h

Ngôn ngữ học đại cương

ĐHGD Tiểu học K53

2

 

26/3/2012

7h30

Tiếng Việt 1

ĐHGD Tiểu học K53

8

 

ĐồngHới, ngày 14 tháng 3 năm 2012

Phòng ĐàotạoTrưởng khoaGVK

 

Các Tin đã đăng

  Hỗ trợ nghiên cứu Biển Đông 4/16/2013 8:10:22 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình