Bản tin Khoa

KẾ HOẠCH

5/11/2012 10:43:58 AM
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 và quy định về nghiên cứu khoa học, Liên chi Đoàn và Khoa SP Tiểu học - Mầm non tổ chức hội nghị báo cáo kết quả NCKH của sinh viên năm 2011 – 2012
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Khoa Sư phạm- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình